Innleieforbud feil vei å gå

Mens Arild Grande (Ap) tar til orde for å brette opp ermene og forby innleid arbeidskraft, er regjeringen allerede godt i gang med både å sikre seriøse forhold og nødvendig fleksibilitet i norsk arbeidsliv.

Høyre jobber kontinuerlig for å bekjempe useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet som undergraver norske arbeidsplasser og den norske modellen. Men selv om deler av bygg- og anleggsbransjen i hovedstaden melder om utfordringer knyttet til aktører som nesten utelukkende bruker innleid arbeidskraft, mener Høyre forbud er feil løsning. I stedet for å løse problemet, vil dette skape nye utfordringer for eiere og ansatte av seriøse virksomheter som trenger den fleksibiliteten innleie gir.
Selv om alle er enige om at fast ansettelse er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, er det behov for fleksibilitet for å dekke opp ved legitime behov for å leie inn arbeidskraft relatert til variasjoner i oppdragsmengden, noe som er ganske vanlig innen bygg- og anleggsbransjen. Innleieforbud er heller ikke en god løsning for arbeidstakerne. Krav om faste ansettelser for å ta midlertidige topper, kan føre til flere permitteringer eller oppsigelser når oppdragsmengden normaliseres.
Useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet undergraver norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Nettopp derfor er kampen mot arbeidslivskriminalitet trappet opp. I løpet av de fire første årene i regjering, ble det opprettet syv sentre mot arbeidslivskriminalitet som allerede gir svært gode resultater. I fjor ble 3200 virksomheter kontrollert, dobbelt så mange som året før, og 254 kriminelle nettverk er avslørt.
Allerede før sommeren foreslo Høyre grep for å slå ned på de useriøse aktørene. Det ble foreslått en presisering av «fast ansettelse», for å sikre forutsigbarhet for arbeid og et fullt stillingsvern. Vi lanserte også en løsning i form av en kvote for antall innleide i virksomheten. I tillegg ble det foreslått en ny hjemmel for midlertidig ansatte i bemanningsbyrå, når arbeidstaker skal leies ut til reelle vikariater. Høringen er akkurat ferdig, og innspillene er nå til vurdering av regjeringen.
Det er behov for økt samordnet innsats mot arbeidslivskriminalitet på europeisk nivå. Regjeringen har derfor nylig invitert EU til et utvidet samarbeid for å stanse de kriminelle aktørene.
Mens Arbeiderpartiet vil ha et midlertidig forbud, sørger regjeringen for langvarige tiltak for både å sikre seriøse forhold og nødvendig fleksibilitet i norsk arbeidsliv.