Invitasjon til deltakelse i politiske utvalg

Har du lyst til å engasjere deg litt ekstra innenfor enkelte politiske temaer? Fylkesstyret i Trøndelag Høyre har oppnevnt et knippe utvalg som skal reise debatter og utvikle ny politikk på en rekke områder.

Disse gruppene er:

Landbrukspolitisk utvalg

Havbrukspolitisk utvalg

Helsepolitisk utvalg

Forsvars- og sikkerhetspolitisk utvalg

Finanspolitisk utvalg

Utvalgene skal komme med forslag til utvikling innenfor sitt politikkområde, innstille overfor fylkesstyret ved behandling av resolusjonsforslag innenfor eget fagområde, komme med forslag til fylkesstyret på uttalelser i forbindelse med partihøringer eller andre relevante saker og bidra i gjennomføringen av ett temabasert fylkesstyremøte i løpet av en to-årsperiode. Det oppfordres til en tett kontakt med relevante foreninger, lag og organisasjoner.

Utvalgene er arbeidsgrupper underlagt fylkesstyret i Trøndelag Høyre og skal være rådgivende organer til fylkesstyret. Hvis utvalgene kommer med forslag til endringer i Høyres politikk, skal dette forelegges fylkesstyret.

Husk at vi ikke kan garantere plass i noen av utvalgene. Dersom det er mange interesserte kan det bli aktuelt å opprette referansegrupper i tillegg.

Deltakere må regne med å arbeide både via epost, videomøter og enkelte samlinger. Omfanget blir derimot fullt ut overkommelig

KLIKK HER FOR Å MELDE DIN INTERESSE