Ja til kollektivtrafikk i hele Trøndelag!

Skal flere ha mulighet til å reise kollektivt, må også de reisende utenfor Trondheim føle seg trygge på at bussen går. — Vi vil videreføre dagens busstilbud i distriktene, fordi vi vet hvor viktig kollektivtilbudet er for at folk i hele Trøndelag skal komme seg rundt. Dessverre ble dette nedstemt av Arbeiderpartiet, sier Pål Sæther Eiden, Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat.

Fylkestinget i Trøndelag har bestemt hvilket kollektivtilbud vi skal ha utenfor Stor-Trondheim fra og med 2021. Høyre og FrP ville beholde mest mulig av dagens tilbud, mens flertallet med Arbeiderpartiet i spissen kuttet i buss- og drosjetilbudet i distriktene. Det gir færre avganger og dårligere korrespondanse mellom buss og tog.

Høyre og FrP vil at det skal være enkelt og pålitelig å ta bussen i Trøndelag. — Skal vi få flere til å benytte seg av kollektivtrafikk, må vi ha et tilbud som eksisterer også utenfor Trondheim. Derfor foreslo Høyre og FrP å videreføre dagens kollektivtilbud i regionene, sier Eiden.

Høyre og FrP vil knytte Trøndelag tettere sammen, så folk kan bo og jobbe i hele fylket. Trønderne skal komme raskt frem og trygt hjem.

Fakta

Fylkestinget har vedtatt anbudsstrategi for regionanbud fra 2021. I saken skisserte AtB tre alternative rammer for tilskuddsnivå. Ett alternativ med høyere tilskudd, kalt «fremtid» (alternativ 1); ett basert på dagens totale tilskuddsnivå på 516 millioner kroner årlig, kalt «tilpasning» (alternativ 2); og ett alternativ med lavest tilskuddsnivå, kalt «minimum» (alternativ 3). «Fremtidsalternativet» forutsatte ifølge AtB 80 millioner kroner ekstra i årlige tilskudd, mens «minimum» gir en nedgang i tilskuddsnivå ifølge AtB på 50 millioner kroner sammenlignet med dagens løsning.

Her stemte Høyre og Frp for å gå for alternativ 2, og dermed videreføre dagens tilbud. Flertallet med Ap i spissen gikk for en kostnadsramme for anbudet på 470 millioner kroner, noe som i praksis tilsvarer alternativ 3, som altså innebærer kutt i busstilbudet i regionene. Forslaget om å redusere rammen på tilskuddet ble framsatt av Per Olav Hopsø på vegne av Ap, Sp, Sv, KrF og MDG.