Jobber sammen for bedre lokalsamfunn

Høyres lokale, regionale og nasjonale politikere jobber aktivt sammen for å gjøre hvert lokalsamfunn i hele Trøndelag bedre. Den siste tiden har flere lokale tillits- og folkevalgte vært på besøk på Stortinget for å snakke om viktige saker for nettopp sin kommune.

Varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg, og varaordfører i Melhus, Stine Estenstad, er blant dem som har tatt turen til Stortinget for å jobbe for viktige saker for sine kommuner. Her møtte de både stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth og representanter for regjeringen.

– Budskapet vårt er at den kommunale planleggingen i første rekke må være et verktøy for lokal samfunnsutvikling. Vi må kunne prioritere planer som skaper utvikling, ikke planer som legges i en skuff, sier Dalseg og Estenstad. De var også på besøk i kommunaldepartementet for å minne om hva som står i Jeløya-plattformen: «Vi skal legge til rette for effektive planprosesser hvor det vises respekt for det lokale selvstyret.»

Også ordfører i Ørland, Tom Myrvold, har besøkt Stortinget for å kjempe for sin kommune:

– Jeg dro til Stortinget for å informere og oppdatere sentrale politikere om det som skjer og hva som bør skje rundt etablering av kampflybasen. Ørland har i mer enn 60 år vært en aktiv tilrettelegger for Forsvarets aktivitet. Kommunen, grunneiere og lokalt næringsliv har strukket seg langt for å sikre god utbygging av ny kampflybase. Til gjengjeld ønsker vi at Staten ved Forsvarsbygg bidrar til gode, fleksible løsninger for innbyggerne, kulturlandskapet og landbruksnæringa, sier Myrvold.

– Vi er opptatt av å holde god dialog med lokalpolitikerne fra Trøndelag, sier stortingsrepresentanter Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse. – Det er de lokale politikerne som vet hva som er de beste løsningene for sine lokalsamfunn, og derfor er Høyre opptatt av at avgjørelser tas nærmest mulig folk. Da må vi lytte til de lokale ønskene og behovene, sier de.

Også fylkeskommunen tar mange avgjørelser som betyr mye for kommunene rundt omkring. – Vi er opptatt av å høre på hva de lokale folkevalgte tenker, og tar ofte kontakt med folkevalgte i en kommune før vi bestemmer oss for hvordan vi håndterer en sak. Vi har jevnlig dialog med folkevalgte fra hele Trøndelag, nettopp for at vi skal ha oversikt begge veier om hvilke saker som er viktige, sier Pål Sæther Eiden, Høyres gruppeleder på fylkestinget.

Høyre er opptatt av å jobbe lokalt, regionalt og nasjonalt for å gjøre samfunnet bedre. Gjennom å samarbeide på tvers av de folkevalgte nivåene skapes de beste løsningene, og vi kan best mulig ivareta hva som er det beste for hvert lokalsamfunn. Å stemme på Høyre er derfor å stemme på et parti som jobber på alle nivåer for å gjøre ditt lokalsamfunn enda bedre.