Kampen om batterifabrikken og 2000 arbeidsplasser

En rekke kommuner i Trøndelag melder sin interesse for å få den nye batterifabrikken som Hydro, Equinor og Panasonic ønsker å etablere i Norge med minst 2000 arbeidsplasser.

– Nå må fylkeskommunen på banen, mener Høyres gruppeleder i Fylkestinget, Pål Sæther Eiden.

Sæther Eiden har allerede sendt et spørsmål til Fylkesrådmannen om hvordan fylket kan bidra for å understøtte det arbeidet kommunene gjør for å få denne etableringen til Trøndelag.

  • Fylket driver både fagskolen og de videregående skolene. Tilgang på nok kvalifisert arbeidskraft er kanskje det aller viktigste fylket kan bidra med. Det trengs kanskje 2000 medarbeidere allerede i første fase og flere senere. I Høyre er vi spesielt opptatt av at de videregående skolene skal spesialiserer seg på utdanning som det er behov for i nærområdet. Det er åpenbart at skoler i nærområdet må tilpasse seg en eventuell etablering slik at vi sikrer god tilgang på kompetent arbeidskraft. Trøndelag fylke må gjøre det helt klart at fylket vil gjøre det som er nødvendig for å tilpasse oss behovet for utdanning
  • Vi har også to universiteter i fylket. Kanskje kan disse etablere en desentralisert utdanning lokalisert til området hvor batterifabrikken måtte komme? Kunnskapsmiljøene i fylket er kanskje det aller sterkeste kortet kommuner i Trøndelag har i kampen om disse arbeidsplassene. Vi vet at kommuner over hele landet har kastet seg inn i kappløpet om å få fabrikken. Da må vi i Trøndelag stille opp for å få etableringen hit – vi må være fremoverlente og tilby noe mer enn det som minimum kan forventes.
  • På nåværende tidspunkt er det ikke naturlig for Trøndelag fylke å peke på hvilken kommune som bør velges, men vi må støtte opp alle de aktuelle kommunene med det fylket kan bidra med. Det er bra at kommuner som Namsos, kommunene på Innherred, Stjørdal og Orkland har kastet seg på dette prosjektet. Kanskje er det flere som jeg ikke har registrert. Det viser en offensiv holdning som vi trenger for å styrke regionen. Når koronapandemien tar slutt er det flere private arbeidsplasser vi trenger.
  • Gode kommunikasjoner er også viktig. Derfor er regjeringens storsatsing på samferdsel med dobling av bevilgningene til vei og bane så viktig. Disse 2000 medarbeiderne vil rekrutteres fra mange kommuner i nærområdet. Da er reduserte reisetider viktig. Vi må dessuten stoppe forfallet på fylkesveiene.
  • Regjeringen har nettopp lagt frem en offensiv klimaplan. Hvis vi lykkes med å få denne gigantiske batterifabrikken til Trøndelag vil fylket vårt spille en enda større rolle i det grønne skiftet, ikke bare i Norge, men i hele Europa.