Kandidatpresentasjon Nord

Her finner dere presentasjoner av kandidater som har blitt forespurt og takket ja til å være med i nominasjonsprosessen i Trøndelag Høyre for stortingsvalget 2021. Nominasjonsmøte for både nordre og søndre stortingsvalgkrets avholdes 24. oktober 2020.