Kjære Trønderske Høyrevenner!

Vi har lagt bak oss et år hvor vi har sikret gjenvalg. I år sender vi en felles julehilsen fra oss Høyre-trøndere i regjeringen og på Stortinget for å takke for innsatsen, og mane til ny kamp for å vinne flere kommuner i 2019.

Vi legger bak oss et år hvor vi har gjennomført en fantastisk valgkamp. Takket være dere fikk vi til et historisk resultat! Vi fikk tilliten til å lede Norge også i de kommende årene. Den tilliten skal vi forvalte godt. Høyre hadde løsningen på problemene folk i Norge og i Trøndelag opplevde. I Sør-Trøndelag gikk vi mindre ned enn landsgjennomsnittet, og i Nord-Trøndelag gikk vi opp sammenlignet med valgresultatet i 2013.

Høyre har levert på områder som betyr mye for folk – jobbskapning, kunnskap, helse og forsvar.

Etter det dramatiske oljeprisfallet vi opplevde i 2014 har pilene nå snudd. Veksten er på vei opp, ledigheten på vei ned og det skapes flere jobber. Satsning på forskning og innovasjon gir nye jobber. Vi har økt satsningene på vei, og skal fortsette å bygge vei i årene som kommer.

Elevene er mer til stede på skolen etter innføringen av fraværsgrensen, elevene lærer mer og færre faller fra i videregående. Nå leverer vi på løftene våre fra valgkampen med mer tidlig innsats. Det er bedre å hjelpe tidlig enn å reparere senere. Vi fortsetter å sørge for at rekordmange lærere får etter- og videreutdanning sånn at alle elever møter sin drømmelærer.

Helsekøene går ned med Høyre i regjering. Vi skal ta i bruk nye løsninger for å fortsatt få ventetidene ned. Vi skal fortsatt følge opp satsning på skolehelsetjenesten, psykisk helse og rus. Vi fortsetter å styrke kommuneøkonomien, og setter kommunene i bedre stand til å gi gode velferdstjenester til folk der de bor.

Høyre har sørget for å gi Forsvaret et kjempeløft, og forsvarsregionen Trøndelag bygges opp. Trøndelag er avgjørende for vår forsvarsevne.

Regjeringens hovedprosjekt i tiden fremover vil være å bevare velferdssamfunnets bærekraft. Skal vi klare dette, krever det klare prioriteringer. Vi må tenke smartere i offentlig sektor for å få mest mulig ut av hver skattekrone. Derfor skal vi digitalisere offentlig sektor. Vi må skape enda flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, fremfor å leve av statsbudsjettet. Derfor skal vi fortsette å satse på kompetanse, vei og vekstfremmende skattelettelser. Vi må sørge for at ingen faller utenfor. Derfor skal vi fortsette å styrke arbeidslinja, sørge for at flere får kompetansepåfyll i næringslivet sånn at ingen går ut på dato, og lykkes med integrering av flyktninger og asylsøkere.

Vi har nå et mellomvalgsår foran oss. Det betyr ikke at vi skal hvile oss. Tvert imot. Nå er tiden for å arrangere spennende medlemsmøter, lytte til problemene folk og bedrifter opplever og diskutere og skape nye politiske løsninger. Sånn vinner vi valget i kommuner fra sør til nord. Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet sammen med dere. Bruk julen til å samle krefter!

Med de beste ønsker for julen og det nye året

Elin Agdestein

Mari Holm Lønseth

Guro Angell Gimse