Kritikerne tok feil om fraværsgrensa

Fraværsgrensa i videregående skole er en suksess. Dagfraværet på landsbasis har stupt med 40 %, mens timefraværet er redusert med 25 %. Fraværet går ned i alle fylker. Aller mest går fraværet ned for de svakeste elevene – elevene som har størst fravær.

Utdanningsdirektoratet har nå presentert de endelige fraværstallene for siste skoleår og den første evalueringsrapporten om fraværsgrensa. Tallene er gledelige for alle som er opptatt av norske skole. I tillegg til at fraværet går ned, er det færre elever som får strykkarakter og færre som faller ut av skolen.

Her i Nord-Trøndelag er dagfraværet redusert med 2 dager, fra 5 til 3 og timefraværet har gått ned fra 12 til 8. De endelige tallene vi har fått nå, bekrefter tallene fra i sommer. Det er ikke lenger noen tvil om at fraværet faktisk har gått ned og derfor håper jeg det nå blir ro rundt fraværsreglene i hele forsøksperioden som varer i tre år.

Å stille krav til at elevene møter opp på skolen er å bry seg. Vi gjør elevene i videregående opplæring en stor bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte. For at elevene skal lære må de være til stede i klasserommet. Det er for tidlig å trekke en bastant konklusjon, men tallene tyder på at eksamenskarakterene i de fleste fellesfagene på videregående går opp samtidig som andelen elever som stryker går ned.

Krav til oppmøte i skolen er også en god forberedelse til de kravene ungdom vil møte i arbeidslivet.

Mange var bekymret for hvordan fraværsgrensa ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige tallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær. Dagsfraværet til elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent. Dette betyr at utsatte elever blir fanget opp tidlig og får mer hjelp fra skolene enn tidligere. Fraværsgrensa fungerer som et verktøy for å fange opp elever tidligere. Det er jeg glad for.

Sammen med et fleksibelt regelverk er det viktig å videreføre dagens fraværsgrense. Skolelederne mener fraværsgrensa er hovedårsaken til at udokumentert fravær har sunket betydelig. Rektorene mener fraværsgrensa har vært bra for de aller fleste elevene og syv av ti lærere er godt fornøyd med de nye reglene. Fraværsgrensa har sørget for at norske elever er på skolen 3,5 millioner flere timer enn forrige skoleår. Fraværsgrensa er en suksess og det er på tide å legge striden om den død.