Ledigheten på vei ned i Nord-Trøndelag

Ledigheten er på vei ned, veksten er på vei opp og det skapes flere jobber.

Arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag er nå svært lav, og i følge nye tall som kom i slutten av juni er den nå på 2 prosent. Faktisk er ledigheten lavere nå enn ved forrige stortingsvalg i september 2013.

Dette er spesielt gledelig, fordi det kommer etter tre tøffe år for Norge. Halveringen av oljeprisen høsten 2014 skapte en vanskelig situasjon for mange enkeltmennesker tilknyttet olje- og gassbransjen. 50 000 mennesker mistet jobben i Norges viktigste næring.

Nå er optimismen tilbake. Reiselivet har tre år på rad satt rekorder, oppdrettsnæringen har aldri gått bedre og industriinvesteringene er de høyeste siden før finanskrisen. Det skapes rekordmange gründerbedrifter, og investeringene i kunnskap og samferdsel har aldri vært høyere. Resultatet er at ledigheten går ned, og veksten går opp.

Både SSB, Norges Bank og NAV er alle enige om at ledigheten skal videre ned, og at veksten skal videre opp. Erik Bruce i Nordea sa fredag til E24 at ”det er helt klart at det har snudd i norsk økonomi. Vi har ikke vært tvil, men dette tallet understreker at det går bedre i Norge.”

Høyre går til valg på en politikk som skal gjøre det mer lønnsomt å starte nye bedrifter og skape flere jobber. Vi vil fortsette en storsatsing på vei og bane, kunnskap, forenkling for bedriftene og næringsrettet forskning. Det er dette bedriftene ønsker seg, ikke økt skatt på norskeide arbeidsplasser.