Linda ny barne- og likestillingsminister

Onsdag presenterte statsminister Erna Solberg statsrådene etter regjeringsutvidelsen som ble klar i helga. Ekstra gledelig var det å se at Linda Hofstad Helleland fortsetter i regjeringen, med ny og spennende oppgaveportefølje.

Enigheten rundt Jeløya-plattformen innebærer store utskiftninger blant statsrådene og det har vært knyttet spenning til hvem som skulle bekle de ulike postene. Det var ikke en ny regjering Erna presenterte i dag. Siden regjeringen aldri gikk av er den nå utvidet og fortsetter.

Linda Hofstad Helleland går av som kulturminister og etterfølges av Venstreleder Trine Skei Grande. Linda har markert seg som en tydelig statsråd på feltet, ikke minst i forbindelse med opprydningen på toppen av norsk idrett. Hun har også engasjert seg sterkt for kulturell og kreativ næring, breddeidretten, kulturturisme og en rekke andre områder. Høsten 2017 åpnet hun Kreativt Norges kontor i Trondheim.

I dag ble Linda tildelt ny portefølje av Erna Solberg. Hun overtar som barne— og likestillingsminister etter FrPs Solveig Horne. Dette området har fått mye plass i Jeløyaplattformen og vi følger spent med i det videre arbeidet.

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har pekt på seks utfordringer som må løses for at Norge også i fremtiden skal være verdens beste land å bo i:

  • Vi skal omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.
  • Oppfylle Norges klimaforpliktelser
  • Skape et inkluderende arbeidsliv
  • Sikre gode og bærekraftige velferdsordninger
  • Redusere fattigdom og utenforskap
  • Gjennomføre et integreringsløft