Lytt til industrien, Arbeiderpartiet!

Høyre og Arbeiderpartiet har stått skulder ved skulder i behandlingen norsk oljepolitikk i 40 år. Ved å si nei til konsekvensutredning av 2/3 av olje- og gassområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vender Arbeiderpartiet ryggen til arbeidsfolk og industri over hele Trøndelag.

Arbeiderpartiet har under Jonas Gahr Støre blitt mer opptatt av å fri til miljøsiden enn å snakke til arbeidsfolk og industri. Å si nei til en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er symbolpolitikk.

Vi så det samme da Arbeiderpartiet og Senterpartiet forsøkte stanse utbyggingen av Johan Sverdrup og Utsira-feltet ved å forsøke tvinge gjennom en elektrifisering av området raskere enn hva Statoil, Lundin og Aker BP mente var mulig. Heldigvis tvang Høyre, Fremskrittspartiet og fagbevegelsen dem til retrett, men det virker som om Arbeiderpartiet fortsetter kampen mot oljeindustrien.

Det bør vekke bekymring i en tid hvor oljeprisfallet har gjort at 50 000 oljearbeidere står uten jobb. Det siste Norge trenger er et Arbeiderparti som motarbeider økt aktivitet på norsk sokkel. Norsk velferd og økonomi, og viktige jobber i Trøndelag og resten av landet, er avhengige av at nye leteområder åpnes.

Kværner Verdal har full ordrereserve, med tre milliardkontrakter til Sverdrup-feltet frem mot 2018, takket være at Høyre og fagbevegelsen fikk AP og SP til å snu, men det var bare så vidt. Fellesforbundet og Verkstedklubben Kværner Verdal er tydelig på at en konsekvensutredning av olje- og gassområdene utenfor Lofoten, Vesterålen er viktig for industriarbeidsplasser over hele landet.

Nå forventer jeg at Arbeiderpartiet lytter til industrien og står sammen med Høyre om en fortsatt offensiv oljepolitikk.

For norsk leverandørindustri og viktige arbeidsplasser over hele landet, er det helt avgjørende med nye utbygginger på norsk sokkel. Da kan man ikke si nei til kunnskap, og dermed nei til både arbeidsplasser og inntekter en eventuell åpning kan føre med seg.