– Maken til utbygging har vi aldri sett før i Trøndelag

I dag la regjeringen frem forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Godt nytt for Trøndelag og en satsing på vei og bane som mangler sidestykke i fylkene våre, mener trønderske Høyrepolitikere.

– Dette representerer et kjempeløft for bygging og vedlikehold av vei, og utbedring av jernbane gjennom hele Trøndelag, sier en strålende fornøyd Elin Agdestein. Hun er stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag og ble ekstra glad for å se at regjeringen hadde tatt inn E14 mellom Stjørdal og Meråker i andre planperiode. -Det betyr at vi allerede nå kan sette i gang planlegging for å utbedre denne strekningen, sier hun.
I Trondheim er det også jubel for at Sluppen bru ligger inne, sammen med godsterminal på Torgård. -Begge disse prosjektene er utrolig viktige for Trondheims befolkning, sier Mari Holm Lønseth, stortingskandidat for Høyre i Sør-Trøndelag. –Vi vet at kapasiteten rundt Sluppen er helt sprengt og at folk har problemer med å komme seg til og fra jobb. Hun er også glad for at vi vil få se elektrifisering av trønderbanen og dobbeltspor i tunnel fra Ranheim til Hommelvik. –Det at vi satser så mye på tog vil avlaste veinettet over hele Trøndelag og gi oss alternative transportmidler, som er både effektive og miljøvennlige, sier hun.
I Melhus blir det satt av nesten en halv milliard kroner til E6 mellom Skjerdingstad og Melhus sentrum, noe stortingskandidat for Sør-Trøndelag, Guro Angell Gimse gleder seg over. -Det var avgjørende å få på plass denne strekningen, slik at vi får sammenhengende firefelts motorvei mellom Trondheim og Støren. Dessuten er det ekstremt viktig for bomiljø og avvikling av tungtransport at firefelts og avkjøringsramper til Hofstad næringsareal kommer på plass. sier hun.
Sammen med utbyggingsprosjektene som ligger hos Nye Veier, innebærer regjeringens satsing at vi binder sammen nye Trøndelag. -Vi får midler til oppstart av E6 mellom Åsen og Steinkjer. Fra før vet vi at Nye Veier kommer til å bygge ut strekningen Ranheim til Åsen og fra Ulsberg til Melhus. Dette, sammen med det som nå skjer sør for Trondheim, gjør at vi får ny E6 gjennom hele Trøndelag. Det kunne vi neppe drømt om med en annen regjering enn denne, avslutter Elin Agdestein, som feiret dagen med ekte «veikake».

Til sammen er det avsatt rundt 25 milliarder kroner gjennom Nasjonal transportplan til prosjekter i Trøndelag, før midler til f eks rassikring er fordelt.