Mange forslag til Trøndelag Høyres fylkesårsmøte

Trøndelag Høyre avholder årsmøte helgen 10-11. februar. Det har kommet inn flere titalls resolusjonsforslag fra delegater, lokalforeninger og sideorganisasjoner. Her kan du lese dem!

Det har kommet inn totalt 34 resolusjonsforslag og de strekker seg fra lokale til nasjonale tema. Årsmøtet skal over to dager debattere god og fremtidsrettet politikk for Trøndelag og Norge.

Her kan du laste ned og lese heftet med innkomne resolusjonsforslag