Med fokus på psykisk helse blant unge

Trøndelag Høyres kvinneforum hadde et møte 30. mai med tema: Psykiske plager og lidelser blant unge. Dette er et svært viktig tema som har fått mye oppmerksomhet i det siste.

Nye tall anslår at rundt 70.000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling. I overkant av 30 % av ungdomsskoleelevene og 40 % av videregåendeelevene oppgir at de føler alt er et slit.

Kvinneforum hadde invitert psykologene Martin Schevik Lindeberg fra Trondheim kommunes enhet for psykisk helse og rus og Cathrine Helle Sneisen fra PP-tjenesten for å belyse disse utfordringene.

Under møtet kom det frem hvor viktig lavterskeltilbud, forebygging og folkehelse er i denne sammenhengen. Cathrine Helle Sneisen fortalte at fysisk aktivitet viser seg å være en like bra behandlingstilnærming som medikamenter og samtalebehandling. Derfor er det viktig å se alle tiltak rettet mot dette i et større perspektiv.

Angst og depresjon er de mest vanlige psykiske plagene i befolkningen og det er psykisk helse som er den største enkeltfaktoren som årsak til at ungdom dropper ut av skolen. Statistisk sett er det unge jenter som har flest tilfeller av psykiske plager, men de har også lettere å si ifra enn gutter. Dette fører til store mørketall og gjør det spesielt viktig å møte de unge der de er enten om det er på fotballaget som hos eller hos helsesøster på skolen.

Storingsrepresentant Guro Angell Gimse, som nettopp er blitt valgt som nestleder Høyres kvinneforum, lovte å løfte både problemstillingene og forslagene til tiltak i arbeidet på stortinget. Det samme lovte Høyres bystyrerepresentanter, som var tilstede på møtet, å gjøre lokalt i Trondheim.