Modernisering av politiet

Gjennom de tre siste årene har Marit Arnstad og Senterpartiet svartmalt politireformen i 1712 innlegg eller redaksjonelle oppslag. Fredag skriver Arnstad innlegg nummer 1713. Jeg tror Arnstad skal være glad for at faktisk.no ikke har nådd Trøndelag enda, for usannhetene når stadig nye høyder.

Reformen som alle bortsett fra SP sto bak er den største moderniseringen av norsk politi siden politiet ble statlig i 1937. Hovedgrunnen til at vi moderniserer politiet kommer i kjølvannet av 22.juli. Etter tragediene i Oslo og på Utøya ble politiet gjennomanalysert. Resultatet var klokkeklart: Politiet strøyk på flere punkter. Noe måtte gjøres.
Det er dette som nå skjer. Hva SP nå egentlig mener er uklart. Både i Namdalsavisa og Trønder-Avisa for en uke siden sa den samme Arnstad at hun har gitt opp kampen mot reformen. Jeg trodde tida var inne for å diskutere innhold og ikke billige retoriske poeng. Så feil kan man ta.
Arnstad skriver mye om responstid. Det hun ikke nevner er at det er gjennom politireformen vi har fått responstidskrav. Altså et krav til politiet over hvor lang tid det kan gå før du skal få hjelp. Da Arnstad selv satt i regjering hadde de ikke responstidskrav. De mente det var nok med et lensmannskontor i hver eneste grend. Problemet var bare at kontoret var åpent noen timer et par dager i uka. Nesten aldri åpent i helgene. Et stengt lensmannskontor gir falsk trygghet Arnstad!


Arnstad må svare på følgende spørsmål: Hvis du har tenkt til å gjenåpne 70 lensmannskontorer: Vil du da gjenåpne de med samme åpningstid som før de ble sammenslått? Eller vil du ha døgnåpent? Og hvor skal du ta disse pengene fra? Vil du ta det fra de pengene vi har frigjort og brukt på polititjenestefolk? Eller vil du kutte i andre sektorer? Hvilke?
Høyre lover å ansette minst 1500 nye politifolk dersom vi vinner valget til høsten. Vi skal gjennomføre et gigantisk utstyrsløft og kjøpe tre nye politibiler i uka gjennom hele fireårsperioden. Vi skal styrke innsatsen mot moderne kriminalitet som datakrim, internasjonal terrorisme og andre nyvinninger som truer vår sikkerhet. Samtidig skal vi sørge for at responstiden går riktig vei, at vi har en nasjonal helikopterberedskap og operasjonssentraler som håndterer krisesituasjoner i verdensklasse.

Det viktigste når du eller jeg trenger hjelp er ikke at det finnes et lensmannskontor i nærheten. Det viktigste er at vi har et politi som kan garantere at de kommer til deg når du trenger det. Det er det politireformen handler om.
Senterpartiet har i begynnelsen av denne valgkampen satt seg fullstendig på sidelinjen av justispolitikken. I det ene innlegget er de for politireformen, i det andre er de mot. Samtidig sier deres potensielle regjeringspartner at det er uaktuelt å reversere den nødvendige politireformen. Det er vi i Høyre glade for.
Hadde Arnstad fått viljen sin hadde hun sendt politiet tilbake til et politi som ikke virket.