Møte om Hydrogenproduksjon på Tjeldbergodden

Hydrogen kan brukes i kraft-, varme- og transportsystemer over hele verden. Årsaken til satsningen på hydrogen, er at hydrogen kan framstilles og brukes helt uten direkte utslipp av CO2, grønn eller blå hydrogen.

Møtet var i regi av Aure Høyre og det er sterkt politisk engasjement for hydrogenaktivitet.

  • Verdiskapning og grønne arbeidsplasser
  • Utnyttelse av energiressurser
  • Reduksjon av klimautslipp
  • Eksport av energi og teknologi 

I Trøndelag har Asko Midt-Norge på Tiller, solcelle- og hydrogenanlegget som skal sørge for at bedriften blir klimanøytral fra 2026. 

Meråker kommune har stort kraftoverskudd fra vannproduksjon og et tilstrekkelig stort areal i Kopperå, ferdig regulert og klart til bruk. Og Meråker har med sin beliggenhet nær svenskegrensen, tilgang til både et norsk og et svensk marked. I Sverige er det betydelig interesse for hydrogen til tog.