Nå må veiprosjekter framskyndes!

I denne alvorlige situasjonen som landet nå opplever rammes også næringsliv og arbeidsplasser hardt. Da må Trøndelag fylkeskommune som stor eier av både bygninger og veier gjøre hva man kan for å bidra til at redusere konsekvensene og permitteringer i næringslivet.

Det betyr blant annet at man må komme i gang med utbygging- og vedlikeholdsprosjekter tidligere enn planlagt. På den måten bidrar man til aktivitet i næringslivet samtidig som vi kommer i gang med helt nødvendig oppgradering og utbygging av viktig infrastruktur i Trøndelag.

Lærlinger i for eksempel entreprenørbedrifter rammes også, og det å bidra til aktivitet i bedriften slik at man unngår forsinkelser i utdanningsløpet, eller i verste fall at man ikke får fullført, er derfor viktig. Både bygging av ny vei og vedlikehold som for eksempel asfaltering av eksisterende vei bør komme i gang så tidlig som mulig. For inneværende år er det vedtatt å bruke 200 millioner kroner på fornying av fylkesveier, dette er midler og arbeid vi i Høyre mener bør komme raskt i gang.

Fylkesrådmannen har varslet av vi vil få en sak i hovedutvalg vei sitt møte 1. april på investeringer på vei som i utgangspunktet er planlagt gjennomført i 2021, men som kan komme i gang i år. Dette ser Høyre fram til slik at konkurranse og utlysning kan gjennomføres nå og bidra til aktivitet i næringslivet gjennom en svært krevende tid.