Når kriminaliteten endrer seg

Når kriminaliteten endrer seg, må politiet endre seg. Da jeg vokste opp, var det vi tenkte på som kriminalitet først og fremst blotting eller innbrudd. Dette er fremdeles alvorlig kriminalitet som må slås ned på. Men dette er ikke lenger den kriminaliteten som er mest fremtredende.

Nå skjer mye kriminalitet på nett. Økonomisk kriminalitet, narkotikasalg og overgrep mot barn skjer ikke lenger på hjørnet eller i en mørk bakgate. Det skjer på SnapChat og internett. Vi skal ha et synlig politi som slår ned på kriminalitet – både på gata og på data. Derfor har det vært helt nødvendig med en politireform, som flytter ressurser fra stengte kontorer og ut i gatene.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet må slutte å snakke om politiet som om det er en skranketjeneste. Der regjeringen styrker politiet i alle landets distrikter, vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet heller gjenåpne lensmannskontorer. Det er ikke bak skrankene på lensmannskontoret, som er åpent på tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 14.00, at alvorlig kriminalitet på nettet bekjempes. Det er ute i gatene blant folk, på veiene og på nett.