Norge trenger flere barn! Familiepolitikk er viktig

Er du blant de som egentlig kunne tenke deg barn eller flere barn, men som opplever at både du og livsledsager ikke tør ta sjansen? Spørsmål rundt praktiske og økonomiske forhold gjør deg usikker på hvilken handlefrihet du og familien får og du ender opp med å velge det bort.

Artikkelforfatterne har begge henholdsvis 4 og 3 barn (pluss bonusbarn) og erfarer det å være en familie med litt størrelse som både sosialt og givende. Barna har både noen å leke med og noen å krangle med. Vi har en storfamilie som kan stille opp for hverandre og det er svært verdifullt for både store og små. Vi tror flere burde gjøre som oss; å få flere barn, både fordi det er meningsfullt og fordi Norge trenger flere barn for å få hjulene til å gå rundt.

Det er sammensatte årsaker til at folk får færre barn og utsetter det å få barn, samt at flere velger å være barnløse og forskerne er ikke sikre på hva som er årsaken til at fødselstallene går ned. Økonomi og levestandard kan være avgjørende faktorer for hvor mange barn folk ønsker seg. Det samme gjelder arbeidsbelastningen dette medfører.

Vi stiller nok høye krav til materiell velferd og en spennende hverdag med mange impulser og opplevelser. Det blir derfor viktig å utforme en familiepolitikk som medfører at de som velger å bli foreldre, kan opprettholde en god levestandard og ivareta egen karriere samtidig som de har barn.

Trøndelag Høyres kvinneforum slår nå et slag for politikk som gjør at flere skal tørre å ta sjansen. Vi tror det er mulig å snu trenden med synkende barnetall og at dette ikke er et luftslott! Vi har siden i fjor høst jobbet med politikk som skal gjøre det enklere for barnefamilier. Vi har blant annet gjennomført work-shop i forumet og i helga la vi fram våre forslag for årsmøte i Trøndelag Høyre.

Det første vi må gjøre er å rydde bort hindringer som gjør det vanskelig å få hverdagskabalen til å gå opp, og foreslår blant annet å lovfeste rett til barnehageplass fra og med barna fyller ett år uavhengig av måneden barna er født i.

Vi må gjøre noe med det stresset og styret mange foreldrepar opplever når permisjonsperioden nærmer seg slutten og barnehageplassen uteblir. Sånn kan vi ikke ha det!

Trøndelag Høyres kvinneforum vil også at flere skal få mulighet til hjelp i hjemmet og foreslår fradrag for blant annet renhold, barnepass og opppussing, såkalt ROT og RUT-fradrag. Sverige og Finland har tatt dette grepet også for å forebygge arbeidslivskriminalitet. Ordningen har gitt økt skatteinngang, bidratt til ordnede forhold i renholds- og byggebransje og gitt grunnlag for flere gründere. (Ref. Pressemelding fra Byggmesteren 31.8.2018). Vi mener ROT- og RUT fradrag vil være et godt virkemiddel for å møte utfordringer med tidsklemma, særlig for store familier med mange barn og en travel hverdag.

Hjelp til renhold og bistand til barnepass må ikke være forbeholdt de med god råd. Vi må sørge for økonomiske ordninger som gjør at flere får denne muligheten. Dette vil også kunne skape solide kvinnearbeidsplasser som dessuten gir regulerte arbeidsforhold for en bransje med mye snusk.

Dette er kun to av i alt 13 forslag som ble vedtatt på vårt årsmøte i helga. Politikk er mulighetens kunst. Vi ønsker nå å debattere dette på Høyres landsmøte.