Nullvisjon for selvmord

Mange har nå løftet interpellasjon om nullvisjon for selvmord og forebygging av selvmord i sin kommune.

– Jeg er glad for at så mange har løftet denne viktige saken, og vedtak rundt i kommunene legger stort press på Trøndelag fylkeskommune til å ta en ledende rolle i utarbeidelse av handlingsplan for selvmordsforebygging i Trøndelag, sier fylkespolitiker Ingvill Dalseg. 

Denne måneden behandlet hovedutvalg kultur sak «arbeid med psykisk helse og selvmordsforebygging»

Fylkesrådmannen hadde ikke funnet rom for økonomisk støtte til frivillige organisasjoner. 

Derfor fremmet Høyre følgende forslag:

Fylkestinget vil innarbeide forslag til årlig driftstilskudd til organisasjonene Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE Trøndelag, ROS -Støtt kampen mot spiseforstyrrelser og Kirkens SOS.

Dette er tre sentrale, frivillige organisasjoner som gjør en stor innsats innenfor området folkehelse og fremme av god psykisk helse. Organisasjonene bistår med telefontjenester, chat og melder om økt pågang. Organisasjonene er også sentrale innfor arbeidet med informasjon, forebygging og oppfølging av pårørende.

Et samarbeid med frivillige organisasjoner blir avgjørende når Trøndelag fylkeskommune skal følge opp vedtatt nullvisjon for selvmord og arbeidet med handlingsplan for forebygging av selvmord, dette bl.a. for at brukergruppene skal ha medvirkning. Årlig driftsstøtte forutsetter en samarbeidsavtale, hvor kontakt med fylkets videregående skoler og folkehelsearbeidet generelt skal inngå.