Offentlige innkjøp må stimulere til innovasjon

Det gjøres hvert år offentlige innkjøp for flere hundre milliarder kroner. Kommunene kan ved å etterspørre og kjøpe innovative produkter og tjenester bidra både til bedre kommunale tjenester og etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser.

Trøndelag Høyre ønsker å gjøre det nye Stor-Trøndelag og kommunene i regionen til spydspisser i dette arbeidet, og slik følge opp regjeringens politikk for mer innovasjon i offentlige sektor.

Bruk av private alternativer til offentlige tjenester fra sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner og private aktører vil gi stimulere til utvikling av bedre tjenester for brukerne. Som innkjøpere må kommunene stille krav til nytenkning og mer kostnadseffektive løsninger og slik skape et marked for innovative bedrifter.

Offentlige innkjøpsreglement- og kultur må utvikles slik at det er mulig å kjøpe produkter av gründere og innovative bedrifter.

Lavere oljeinntekter, hundretusener utenfor arbeidsmarkedet og stadig flere eldre som skal forsørges av færre i arbeidsdyktig alder krever omstilling både i næringslivet og i det offentlige.