Optimisme og synkende ledighet i Trøndelag

Arbeiderpartiets Trond Giske uttalte nylig at arbeidsledigheten øker. Jeg vil anbefale han å følge med litt bedre. Den klare trenden er at ledigheten er på vei nedover. Den svartmalingen Arbeiderpartiet driver med er det få i trønderske bedrifter som kjenner seg igjen i. Ferske tall fra NAV viser at i Nord-Trøndelag har ledigheten gått ned 0,2 % til 2,2 % i april fra 2,4 % april i fjor. Ledigheten i vårt fylke er dermed blant de laveste i landet.

Vi har gått gjennom en krevende omstilling etter tidenes største oljeprisfall.50.000 jobber har forsvunnet i olje- og gassektoren. Den seneste tiden har imidlertid nedgangen snudd og pilene peker i positiv retning over hele landet. I møte med folk i næringslivet og arbeidslivet forøvrig opplever jeg stor optimisme. Bedriftene sier de vil ansette flere og de nye ledighetstallene er en bekreftelse på at arbeidsledigheten er på vei ned. Utfordringene er ikke over, men trenden er tydelig: Regjeringens politikk virker.

Bedriftsundersøkelsen fra NAV, som ble lagt frem sist uke bekrefter inntrykket av at trønderske bedrifter er mer optimistiske for fremtiden. Trøndelag er blant fylkene i Norge hvor bedriftene har størst forventninger til å øke antall ansatte. Nettoandelen virksomheter som forventer sysselsettingsvekst i år er på hele 19 prosent.

Flere tegn på økende optimisme er at rekordmange bedrifter flagger hjem til Norge. Vi ser stor vekst i bygg- og anleggssektoren, turistnæringen blomstrer og fiskeeksporten setter nye rekorder. De siste to årene er det etablert et rekordstort antall nye selskaper i Norge. Den positive utviklingen skyldes først og fremst innsats fra dyktige og engasjerte bedriftseiere og ansatte landet over, men Høyre er opptatt av å støtte opp under dette og legge til rette for mer næringsvirksomhet.

Nettopp derfor har vi senket skattebyrden for bedrifter og lønnsmottakere, styrket forskningsinnsatsen, og gitt et kjempeløft for samferdsel gjennom en ny nasjonal transportplan på nær 1 billion kroner. Endelig bygges det sammenhengende og helt, ikke stykkevis og delt. Slik sikrer vi at det skapes flere lønnsomme jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke bare jobber som lever av statsbudsjettet.

De politiske valgene vi tar i dag avgjør om Norge skal være et like godt land å bo i også for fremtidige generasjoner. Det er grunn til å advare mot skatteøkninger som kan kvele den positive utviklingen i økonomien.

Arbeiderpartiet går til valg på å øke skattene og avgiftene på norske jobber og for norske arbeidsfolk med hele 15 mrd kroner. Det siste næringslivet etterlyser for å skape flere jobber er høyere skatter.