Over 2,2 millioner kroner til restaurantbesøk for hjemmeboende eldre i Trøndelag

Nå kommer pengedryss til restaurantbesøk for hjemmeboende eldre. Pengene skal dekke organisering av restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, og også transportkostnader for de som har behov.

Restaurantnæringen og taxinæringen vil også få dekket kostnadene ved å delta i samarbeidet. – Dette er vinn-vinn for eldre og næringslivet i Trøndelag, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant.

– Mange hjemmeboende eldre har vært ekstra ensomme det siste året. Gode matopplevelser sammen med andre betyr mye for mange nå, både restaurantene og de eldre selv. Jeg er veldig glad for at det nå kommer penger til dette, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre.

Pengene er fordelt etter at regjeringen i januar lyste ut en tilskuddsordning på 30 millioner kroner. Pengene er fordelt etter søknad, og det er Statsforvalteren i Trøndelag som har behandlet søknaden. Det legges vekt på at kommunene samarbeider med frivillige lag og foreninger til det lokale næringslivet. Tiltaket må gjennomføre i tråd med smittevernfaglige anbefalinger.

– Dette er et viktig tiltak som oppfølging av reformen Leve hele livet. Mat og måltider er en veldig viktig del av eldreomsorgen, og dette tilskuddet gir kommunene mulighet til å gi enda bedre måltider for hjemmeboende eldre, avslutter hun.

Mer om ordningen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-markere-vaksinasjon-av-eldre-med-maltid/id2830699/

Fordeling i kommunene:

KommuneTildeling
Steinkjer106 590
Lierne80 000
Røros11 000
Stjørdal130 000
Tydal100 000
Namsos135 750
Indre Fosen130 000
Selbu132 000
Hitra67 500
Midtre Gauldal80 000
Frøya37 500
Åfjord200 000
Verdal198 100
Tegnspråklig frivillighetssentral Trondheim57 800
Grong65 000
Nærøysund315 925
Røyrvik34 700
Ørland140 000
Osen56 750
Levanger60 000
Leka44 200
Inderøy106 250
Sum2 289 065