Uttalelse om pelsdyrnæringen

Trøndelag Høyre står ved tidligere vedtak med støtte til pelsdyrnæringa. Pelsdyr har vært drevet som næring i Norge i en periode på 100 år og bidratt til aktivitet og arbeidsplasser i distriktene. Gjeldende forskrift om kompensasjon er alt for lav og gir urimelige utslag mellom rev og mink. Dette er produksjoner som over tid har gitt sammenlignbare økonomiske resultater.

Årsmøtet ber derfor om at Høyre i Regjering i videre forhandlinger med FrP og opposisjonen sørge for at det blir en anstendig og rettferdig kompensasjon til utøverne som blir tvunget til å avslutte sin næringsvirksomhet.