Politiske skoleringer

Den lange valgkampen er i gang og den starter vi med en tredelt politisk skoleringsserie.

Siden dette er en av valgkampsakene våre, er møtet kun for Høyres medlemmer og arrangeres via møteplattformen Zoom. Meld deg på via lenkene under for å delta 🙂

Meld deg på skolering om næringspolitikk 10. feb. kl.19.30-20.30 her: https://response.questback.com/hyre/yv52fqqnt8

Meld deg på skolering om helsepolitikk 16. feb. kl.19.30-20.30 her: https://response.questback.com/hyre/cgqjywowxx

Med deg på skolering om skolepolitikk 3. mars kl.19.30-20.30 her: https://response.questback.com/hyre/nuov8px3ok