Psykisk helse

Psykisk helse handler om å mestre livet og alle utfordringer det gir oss. Livsmestring handler om at barn skal være rustet til å håndtere livets naturlige oppturer og nedturer. Det er også mye som ligger innenfor normalen. Derfor har Høyre sikret at livsmestring blir et tverrfaglig tema når læreplanene i skolen ble fornyet.

Høyre har vært så utålmodige i saken rundt ungdoms psykiske helse i Trøndelag at vi i april 2019 fremmet en interpellasjon for fylkestinget. Og fylkesordfører støttet vårt forslag om arbeid med digital helsetjenester, for å styrke tilbudet på ungdommens arena.

Vi må finne bedre måter å møte guttene på, kanskje er digitale muligheter løsningen. Her er det viktig med informasjon, medvirkning og faglige undersøkelser for å finne måter å hjelpe guttene. Det er som kjent for få gutter som oppsøker og får den hjelpen de trenger.

Vi håper vårt vedtak om tettere samarbeide mellom kommunene, KS, Helse Nord-Trøndelag, St. Olavs hospital (St. Olav) og Trøndelag fylkeskommune blir godt, vi har tro på at dette kan bli en unik sjanse for alle og gi resultater. Ikke minst kommunene kan igjennom dette samarbeidet få opparbeidet god kunnskap og utvide sitt faglige miljø og kompetanse.

Men viktigst av alt er at det jobbes for at ungdommen i Trøndelag skal få tilbud om den støtten og hjelpen de trenger!