Rekordmange får læreplass

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at rekordmange får læreplass. I Trøndelag har 2280 fått læreplass i 2017. Den gode utviklingen viser at regjeringens satsing på yrkesfag gir resultater.

Hvert år står alt for mange elever klare for lære uten læreplass. Derfor er det gledelig at det i 2017 er skaffet flere læreplasser i Trøndelag enn det ble gjort i 2016 og at Trøndelag faktisk nå er i tetsjiktet nasjonalt. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet.

Det å sikre flere læreplasser er en viktig del av regjeringens store satsing på yrkesfag. Vi har satt i gang flere tiltak som skal gjøre det enklere for bedrifter å ta inn lærlinger. Blant annet stiller vi nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser, vi har økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner per kontrakt, vi har innført en merkeordning for lærebedrifter og vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser.

I Trøndelag er det gjort en god jobb med å skaffe læreplasser. Men selv om det er en oppgang i 2017 betyr ikke det at jobben er gjort. Fremdeles er det alt for mange elever som står uten læreplass. Vi har alle et ansvar for å sikre at fremtidens arbeidskraft får muligheten til å fullføre utdanningen sin.

Å skaffe alle en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Norge vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer. Jeg håper enda flere bedrifter i Trøndelag vil ta inn lærlinger i 2018.

Samtidig vet vi at flere bransjer sliter med å rekruttere nok lærlinger. Anleggsbransjen er en av dem. Dette er bekymringsfullt med tanke på trønderske bedrifters posisjon i konkurranse om de store utbyggingsprosjektene som skal gjennomføres i Trøndelag de kommende årene.

Fylkeskommunen har et stort ansvar for å sørge for at vi utdanner de fagfolkene næringslivet faktisk etterspør. Dette er et problem som må vies større oppmerksomhet fremover og som må løses i et samspill mellom skoleeier og bedriftene.

 Illustrasjonsfoto: colourbox.com