Rekordmange nye bedrifter i Nord-Trøndelag – Høyre gir vekstkraft

Med fallende oljepriser er vi avhengige av nye næringer for verdiskaping. Når oljesektoren ikke lenger er den samme vekstmotoren må vi legge til rette for at det skapes nye jobber. Det skal være jobber som bidrar til statsbudsjettet i stedet for å leve av statsbudsjettet. Dette er et særdeles viktig fundament i Høyre sin politikk.

Hittil i år har det blitt startet 621 nye virksomheter i Nord-Trøndelag, en vekst på ti prosent fra samme tidsrom i 2016. Det har aldri vært en så sterk vekst i nyetableringer siden SSB begynte å samle inn tallene. Nå lanserer Høyre en pakke som vil bidra til at flere starter og investerer i nye bedrifter.

De gründerne som skaper en arbeidsplass for seg selv og mange andre fortjener skryt! Nå er veksten i økonomien tilbake, ledigheten faller og det skapes flere jobber. Vi politikere må nå sørge for at arbeidsplassene som skapes får mulighet til å overleve og vokse. Som andrekandidat for Nord-Trøndelag Høyre ved stortingsvalget tenker jeg at det er veldig viktig å se på rammene for næringslivet generelt, og gründerbedriftene spesielt. Høyre vil sørge for at de nystartede bedriftene lettere lykkes. Dette gjøres med en ny gründerpakke.

– Høyre satser på gründerne ved å gjøre det lettere og tryggere å starte bedrifter. Det skal bli mer attraktivt å investere i oppstartsbedrifter, og vi vil innføre entreprenørskap som eget fag på skolen.

Ett av Høyres forslag er å endre pensjonsreglene. I dag kan ansatte i bedrifter spare syv prosent i pensjon med skattefradrag, mens gründerne bare kan spare fire prosent. Høyre mener at dette gjør det vanskeligere for folk å ta sjansen på å starte noe eget.

– Det bør være like fordelaktig å spare til egen pensjon når du starter egen bedrift som når du er ansatt. Vi trenger flere nye arbeidsplasser i Norge, og da må vi også sørge for at vi har sosiale ordninger som oppfordrer til det.

I tillegg ønsker Høyre å gi gründere mulighet til å friste ansatte med at de skal få ta del i verdiskapingen ved å utvide aksjeprogrammet for ansatte gjennom å øke den skattefrie fordelen.

– Ved å gi flere mulighet til å kjøpe aksjer i bedriften de jobber for, får den ansatte mer innflytelse og ansvar for verdiskapingen. Det fører ofte til lavere sykefravær, lavere turnover og bedre inntjening på bunnlinja.

Siden Høyre overtok regjeringsmakten har arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag falt. Dette viser med tydelighet at vi er et fylke med satsningsevne og muligheter. Min bostedsregion – Ytre Namdal – er intet unntak. Her ser vi virkningene av en oppdrettsnæring som satser, og som gir rom for nyetableringer.

Valget 11. september handler om å sikre rammene for næringslivet. Høyre har gjennom fire år i regjering vist at politikken virker i Nord-Trøndelag. Valget handler om hva vi skal leve av i årene som kommer. Der har Høyre gode svar.