Resultater av prøvenominasjon og uravstemning nordre stortingsvalgkrets

Under finner du resultatet av prøvenominasjon blant Høyres lokalforeninger i nordre stortingsvalgkrets, samt resultatet av uravstemningen som ble besvart av 157 Høyre-medlemmer i samme krets.