Resultater av prøvenominasjon og uravstemning søndre stortingsvalgkrets

Under finner du resultatet av prøvenominasjon blant Høyres lokalforeninger i aøndre stortingsvalgkrets, samt resultatet av uravstemningen som ble besvart av 364 Høyre-medlemmer i samme krets.