Så fikk Ap satt kroken på døra på Vistamar

Det er trist å se at Arbeiderpartiet sin seigpining av Vistamar har gitt resultater. Forrige bystyremøte fikk de vedtatt nedleggelse av det kommunale sykehjemmet ved kysten i Spania. Ap har satt politisk prestisje over byens eldre og syke og lagt det ned, til tross for massive protester fra brukere og ansatte.

Det er sjelden at NTNU skriver brev til politikerne og advarer mot et budsjettforslag. Men det har de gjort denne gangen. Med god grunn. Det rødgrønne flertallet har ignorert alle innspill, og lagt ned en enhet hvor de faglige resultatene er svært gode. Sykefraværet er lavt og både ansatte og brukere trives. Tilbudet på Vistamar gjør at flere eldre kan bo hjemme lengre. Det er bra for byens eldre, og det er bra for bykassen.

Arbeiderpartiet har vært imot Vistamar fra den dagen det ble etablert. Nå legges tilbudet ned, og i Spania vil det snart stå et tomt lokale som Trondheim kommune betaler full husleie for frem til 2029. Prisen er det byens eldre og syke som betaler. Det er både misbruk av skattebetalernes penger og uansvarlig ledelse.