Satser på campus, utdanning og maritim forskning

Ikke bare får NTNU 20 millioner mer til sammenslåing av Campus, men også 3 millioner til 70 nye studieplasser innen IKT. Dette er veldig gode nyheter sier stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse.

Dette kom frem under Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sitt fremlegg av statsbudsjettet på NTNU i dag.

Regjeringen vil også styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.