Seniormøte med Astrid Nøklebye Heiberg

Mandag 20. mars kl 1200 ønsker vi deg velkommen til Seniormøte på Høyres kontor i Steinkjer, Kongens gate 38, 2. etasje. Astrid Nøklebye Heiberg (80), gir oss en spennende og inspirerende innledning om å være senior, men samtidig være med der beslutningene fattes. Heiberg er professor i psykiatri og innehatt en rekke verv i Høyre – nå sist som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Etterpå vil det avholdes møte i fylkesstyret i Trøndelag Senior Høyre. Se saksliste nedenfor. Etter fylkesstyret vil det bli separate møter for Nord- og Sør-Trøndelag Senior Høyre som fatter annengangs beslutning om oppløsning av disse. Alle er velkommen til å følge møtene.

Saksliste:

  1. Suppleringsvalg til arbeidsutvalget i Trøndelag Senior Høyre
  2. Oppnevning av politisk utvalg i Trøndelag Senior Høyre
  3. Diskusjon om arbeidsoppgaver og satsingsområder for arbeidsutvalget
  4. Gode erfaringer fra foreninger om oppstart og organisering
  5. Prioriterte politiske saker for 2017 og inn mot valgkampen

Noen praktiske opplysninger:

  • Les gjerne det vedlagte dokumentet som ble behandlet på Senior Høyres landsmøte
  • Reiseutgifter til møtet kan refunderes
  • Møtet er åpent og du kan gjerne ta med venner