Skittent spill fra Arbeiderpartiet viser behovet for utlufting på fylkeshuset

—Gjennom hele sommeren har Tore Sandvik og Arbeiderpartiet spredd usannheter om Høyre fremfor å snakke om egen politikk, sier Høyres fylkesordførerkandidat, Pål Sæther Eiden.

Pål Sæther Eiden er normalt en rolig kar med godt humør. Men nå er han sint.
— Dette toppet seg i dag da fylkesordføreren misbrukte fylkesadministrasjonen til å opptre som valgkampsekretariat for Arbeiderpartiet. Vi kan rett og slett ikke leve med at det kan stilles spørsmål ved rådmannens uavhengighet. Og dette er dessverre ikke første gang at vi ser samrøre mellom Arbeiderpartiet og administrasjonen. Jeg er glad for at fylkesrådmannen nå har innrømt at det var feil av rådmannen å gi en vurdering av Høyres forslag slik man gjorde i Trønderavisa i dag.
— Meningsmålingene viser at Arbeiderpartiet kan miste makten i Trøndelag. Da er det kanskje ikke så rart at fylkesordføreren blir desperat og bruker denne type skitne knep for å få oppmerksomheten bort fra forfallet på fylkesveiene og de planlagte kuttene i busstilbudet i distriktene. Etter 16 år som fylkesordfører er det tydeligvis behov for et skifte for å rydde opp i kulturen på Fylkeshuset.
— Selve saken dreier seg om at Høyre som sitt eneste krav overfor politiske samarbeidspartnere har at vi vil øke satsningen på vei med 100 millioner kroner pr år. Dette mener Arbeiderpartiet vil føre til 77 millioner i kutt i den videregående skolen og viser til at fylkesrådmannen har «kvalitetssikret» disse tallene. Det bør ikke være noen overraskelse for noen at Høyre har større ambisjoner for effektivisering i fylkesadministrasjonen. Sammen med økt skatteinngang på grunn av at næringslivet går så godt i Trøndelag under dagens regjering, innsparinger ved ikke å bygge to nye fylkeshus og andre omprioriteringer vil Høyre kunne finansiere veisatsingen. De videregående skolene brukte i fjor over enn 100 millioner mindre enn budsjettert. Skolene har altså en ganske romslig økonomi i dag.
— Tidligere har Tore Sandvik gått løs på Senterpartiet ved å spre usannheter om Høyres innsats i regjeringen. Deretter spredde Arbeiderpartiet annonser på Facebook med påstander om at Høyre kutter i bevilgningene til de videregående skolene og vil nedlegge flere av dem. Dette er ikke sant! Når skal Arbeiderpartiet begynne å snakke om egen politikk?
— Jeg håper virkelig ikke velgerne belønner en slik strategi. Høyres svar er uansett å fortsette å snakke om våre løsninger og vår politikk!