Slutter etter endt åremål

Fylkessekretær i Trøndelag Høyre, Christian Ingebrigtsen, søker ikke nytt åremål. Dermed starter fylkespartiet arbeidet med å rekruttere ny fylkessekretær som skal arbeide for et best mulig valgresultat frem mot 2019.

Etter seks år blir det skifte av fylkessekretær i Trøndelag Høyre. Christian har innehatt stillingen siden høsten 2012 og ønsket ikke å søke om en ny periode.

-Det har vært et stort privilegium å få jobbe i Høyre på heltid. Jeg er enormt imponert over den innsatsen trønderske folke-og tillitsvalgte i Trøndelag legger ned hver eneste dag for å gjøre lokalsamfunnene sine til et bedre sted å bo og leve i. Dette er et godt tidspunkt å få inn nye krefter som kan spille på lag med alle disse, sier Ingebrigtsen.

Han er spesielt glad for at Høyre var tidlig ute med å samarbeide over fylkesgrensen. -Det gikk aldri noe naturlig skille over den gamle fylkesgrensen. Vi hadde de samme utfordringene og ikke minst de samme mulighetene for lokal verdiskaping og utvikling. Ved å være tidlig ute med å la menneskene i partiet bli bedre kjent, har det blitt et nært og tillitsfullt forhold mellom politikere som tidligere hadde liten eller ingen kontakt. Dette nyter vi godt av i utvekslingen av gode ideer og når vi skal løfte frem saker i fellesskap.

Ingebrigtsen har stor tro på lokalvalget i 2019 for mange kommuner i Trøndelag og ikke minst på fylket. -Vår største fordel er svært dyktige og motiverte politikere. Selv om gode meningsmålinger kommer og går, har vi et bunnsolid lag som kommer til å ha høy troverdighet overfor velgerne. Prosessen med å gjøre laget enda sterkere er også godt i gang, sier han og henviser til nominasjonsarbeidet som pågår for fullt over hele Trøndelag.

— Det blir spesielt å forlate så mange gode venner og kolleger, men dette er ikke en stilling å sitte i på livstid. Jeg gleder meg til å følge arbeidet i partiet videre og er helt sikker på at vi får se mange flere Høyreordførere høsten 2019, men det forutsetter at alle sammen fortsetter innsatsen både innenfor politikkutvikling, politisk arbeid i kommunene, kampanje og media.

Christian ble tilsatt som fylkessekretær i august 2012 i Sør-Trøndelag Høyre. I 2015 tok han også over ansvaret for Nord-Trøndelag Høyre, frem til fylkespartiene slo seg sammen i slutten av 2016.

Arbeidsutvalget i Trøndelag Høyre vil nå arbeide videre med rekrutteringsprosessen av ny fylkessekretær.