Sør-Trøndelag Unge Høyre søker valgkampsekretær

Sør-Trøndelag Unge Høyre søker en engasjert og aktiv person til midlertidig stilling som valgkampsekretær. Valgkampsekretæren vil i hovedsak jobbe med forberedelser, tilrettelegging og gjennomføring av Unge Høyres valgkampaktiviteter.

Arbeidsoppgaver:
• Mobilisering og motivering av medlemmer
• Planlegging og tilrettelegging av utadrettede valgkampaktiviteter som skolebesøk og aksjoner
• Planlegging og tilrettelegging av interne aktiviteter som møter og foredrag/skoleringer
• Bistå styret i gjennomføring av aktiviteter og holde styret ajour på kommende aktiviteter
• Planlegging av generalforsamling
• Bistå STUH og NTUH med det praktiske rundt sammenslåing til Trøndelag UH
Ønskede kvalifikasjoner:
• Erfaring fra organisasjonsarbeid
• God kjennskap til – og engasjement for – både Unge Høyre og Høyre, samt vår politikk
• Selvstendig, ryddig og strukturert
• Gode samarbeidsevner
• Initiativrik og kontaktskapende
• God evne til både muntlig og skriftlig kommunikasjon
• Høy arbeidskapasitet

Ubekvem arbeidstid og helgearbeid må påberegnes.

Valgkampsekretæren vil være en del av kampanjestaben til Sør-Trøndelag Høyre med kontorplass på Unge Høyres kontor i Trondheim med tett kontakt med øvrige ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer. Stillingens varighet vil være fra 1. juni 2017 til 1. oktober 2017. Lønn etter avtale.

For spørsmål og ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med Sør-Trøndelag Unge Høyres leder Silje Marie Bjørung på sor-trondelag@ungehoyre.no eller 90253706. Søknad med CV sendes Silje Marie Bjørung på sor-trondelag@ungehoyre.no.