SV og EØS

Debatten om vår tilknytning til Europa og EØS-avtalen har fått ny aktualitet. SV vil si opp avtalen. Heldigvis har ikke SVs tankesett særlig grobunn i det norske folk. Et stadig større flertall nordmenn mener EØS-avtalen er viktig for Norge.

Det er likevel trist å konstatere at SV og Lars Haltbrekken (T-A 30.11) har mistet evnen til visjonær fellesskapstenkning og at partiet går i isolasjonistisk retning. SV bidrar med dette dessverre til å legitimere proteksjonistiske strømninger.

At EU med sine 500 millioner innbyggere skulle vær mer avhengig av Norge enn vi av EU, slik Haltbrekken påstår, fremstår som en illusjon. De fleste vil også mene at vi står sterkere sammen enn alene i møte med felles utfordringer:

  • En krevende sikkerhetspolitisk situasjon
  • Klimautfordringer
  • Migrasjon
  • Grenseoverskridende kriminalitet
  • Fremvekst av antidemokratiske, proteksjonistiske og nasjonalistiske strømninger
  • Press på internasjonale institusjoner, demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene

Verken EU eller EØS-avtalen er perfekt, men det hjelper ikkeå melde seg ut, vi må jobbe sammen med våre europeiske venner og allierte for åforbedre den.

Samtidig må vi ikke glemme at EØS-avtalen har bidratt til bedre markedsregulering og bedre beskyttelse for arbeidstakere på en rekke områder som masseoppsigelser, vern for gravide arbeidstakere, arbeidstid, arbeidsmiljø, antidiskriminering, rettigheter for deltidsansatte, likelønn, midlertidighet og ferie.

Kunnskapsløst fra SV

Haltbrekken avslører at han hverken kan ha særlig god kontakt med eller innsikt i utfordringene til eksportretta næringsliv når han hevder Norsk Industri vil klare seg godt med en frihandelsavtale.

EØS-avtalen er Norges aller viktigste internasjonale avtale. I 2017 eksporterte vi for 230 mrd kr til EU/EØS-land, en økning på 30 mrd siden 2016.

Over halvparten av industriarbeidsplassene i Norge basert på EØS. Hvorfor SV vil gjøre hverdagen tiltusenvis av fagorganiserte usikker, er en gåte.

EØS handler ikke isolert om markedsadgang, men hvordan denne markedsadgangen er regulert og hvordan den for øvrig er innrammet. Avtalen regulerer et tett og omfattende samarbeid med EU på en rekke områder.

Vi kan takke EØS-avtalen for at Norge fikk unntak fra EUs toll på stålprodukter etter Trumps proteksjonistiske handelstiltak. Det sikret jobbene ved 40 industribedrifter her i landet og at 2 mrd eksportkroner forblir unntatt toll.

Selv om handel med landbruksvarer er utenfor avtalen, er landbruket over hele landet avhengig av arbeidsinnvandring fra EØS for å holde drifta i gang.

Norge deltar i EUs store forskningsprogram Horisont 2020 med et budsjett på over 77 mrd kr. Norskeforskningsinstitusjoner av internasjonal toppklasse som SINTEF og NTNU harsiden 2014 hentet hjem forskningsmidler i størrelsesorden 6 mrd kr. Det er syndikke Haltbrekken ser verdien i det.

Det er også synd at ikke Haltbrekken unner norske skoleelever og studenter tilgangen de i dag har til utveksling og studiesteder over hele Europa.

Med EØS-avtalen i ryggen, med fri flyt av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester, har vi kunnet spesialisere økonomien vår. Uten EØS-avtalen ville vi være avhengig av å produsere mer på egen hånd, samt selge det vi har til utlandet med mindre overskudd enn nå.

Derfor er det å skulle forlate EØS oppskriften på mindre effektivitet, lavere vekst og mindre velferd.

EU er likevel først og fremst et verdifellesskap, et fredsprosjekt bygget på ruinene etter et sønderbombet Europa. Norge er en del av dette fellesskapet. Alenegang og utenforskap er ikke svaret på de utfordringene Norge og Europa står overfor, der stabilitet, felleskap og samhold er under sterkt press. Vi må tvert om slå ring om verdifellesskapet og styrke båndene til våre venner og allierte i Europa.