Taktskifte i eldreomsorgen

I en undersøkelse fra KS ser vi at kommunene planlegger å bygge og modernisere 10 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 2017-2019. Det vil kunne gi ca. 950 flere plasser i året. Da Arbeiderpartiet satt i regjering, var tallet 330 plasser i året. Med Høyre har vi altså fått en tredobling!

Som vi vet blir det flere og flere eldre. Det setter høye krav til kommunene. Likevel er det veldig mange som ikke bygger nok omsorgsboliger og sykehjem. Heldigvis har Høyre lagt opp til et taktskifte i eldreomsorgen: Staten tar nå 50% av regningen, mot 35% da Arbeiderpartiet satt i regjering. Arbeiderpartiet stemte imot den endringen, de fører en politikk som gir færre sykehjemsplasser.

Eldreomsorgen sliter med rekrutteringen. Et topp moderne sykehjem med alt fra all verdens velferdsteknologi og topp medisinsk teknologi, til store rom og flotte utearealer, gjør også sykehjemmet attraktivt som arbeidsplass. Og det trengs, for vi vil ha de flinkeste sykepleierne og helsefagarbeiderne til å jobbe med våre eldre.

Det har noe å si hvem som styrer. Pleietrengende eldre er blant samfunnets svakeste, og Arbeiderpartiet må ikke få muligheten til å ødelegge det gode arbeidet som gjøres for dem. For de eldres skyld, må Høyre gjenvelges til høsten.