Tidsplan for nominasjonen til fylkestinget

Nominasjonskomiteen for Høyres listeforslag til fylkestingsvalget i Trøndelag har hatt sitt første møte og vedtatt tidsplan for arbeidet.

Komiteen skal fremme innstilling på Høyres kandidater til fylkestingsvalget i 2019, som skal endelig vedtas i nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet avholdes 20. oktober 2018 i Stjørdal.

Nominasjonskomiteen består av:
Ingrid Skjøtskift, leder, Trondheim
Gunnar Viken, Inderøy
Hege B. Skillingstad, Namsos
Stine Estenstad, Melhus
Ove Vollan, Indre Fosen
Kjetil Reinskou, Røros
Geir Falck Anderssen, Stjørdal
Ole Arvid Brønmo, Senior Høyre
Johannes B. Kirksæther, Unge Høyre

Følgende tidsplan ble vedtatt:

Hendelse

Dato

Sittende representanter tilskrives – svarene offentliggjøres på hjemmesiden.

23.03.18 – 09.04.18

Alle medlemmer oppfordres til å fremme forslag på kandidater via Questback

10.04.18 – 24.04.18

Nominasjonskomiteen jobber frem liste over egne og foreslåtte kandidater – resulterer i alfabetisk liste

25.04.18 – 31.05.18

Prøvenominasjon i foreningene som behandler alfabetisk liste og valg av utsendinger til nominasjonsmøtet.

01.06.18 – 20.08.18

Nominasjonskomiteen vurderer resultat fra prøvenominasjon og gjennomfører dybdesamtaler med aktuelle kandidater og forelegger kandidatkontrakt.

21.08.18 – 01.10.18

Nominasjonskomiteen utarbeider sin innstilling til listeforslag for Høyre i Trøndelag. Offentliggjøres og sendes valgte delegater.

Frist 05.10.18