Tidsplan for nominasjonen til fylkestinget

Nominasjonskomiteen for Høyres listeforslag til fylkestingsvalget i Trøndelag har hatt sitt første møte og vedtatt tidsplan for arbeidet.

Komiteen skal fremme innstilling på Høyres kandidater til fylkestingsvalget i 2019, som skal endelig vedtas i nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet avholdes 20. oktober 2018 i Stjørdal.

Nominasjonskomiteen består av:
Ingrid Skjøtskift, leder, Trondheim
Gunnar Viken, Inderøy
Hege B. Skillingstad, Namsos
Stine Estenstad, Melhus
Ove Vollan, Indre Fosen
Kjetil Reinskou, Røros
Geir Falck Anderssen, Stjørdal
Ole Arvid Brønmo, Senior Høyre
Johannes B. Kirksæther, Unge Høyre

Følgende tidsplan ble vedtatt:

Hendelse

Dato

Sittenderepresentanter tilskrives – svarene offentliggjøres på hjemmesiden.

23.03.18– 09.04.18

Allemedlemmer oppfordres til å fremme forslag på kandidater via Questback

10.04.18– 24.04.18

Nominasjonskomiteenjobber frem liste over egne og foreslåtte kandidater – resulterer ialfabetisk liste

25.04.18– 31.05.18

Prøvenominasjoni foreningene som behandler alfabetisk liste og valg av utsendinger tilnominasjonsmøtet.

01.06.18– 20.08.18

Nominasjonskomiteenvurderer resultat fra prøvenominasjon og gjennomfører dybdesamtaler medaktuelle kandidater og forelegger kandidatkontrakt.

21.08.18– 01.10.18

Nominasjonskomiteenutarbeider sin innstilling til listeforslag for Høyre i Trøndelag. Offentliggjøresog sendes valgte delegater.

Frist05.10.18