Trident Juncture bevarer freden og Norges sikkerhet

Den 20. april, dagen før datoen mange nordtrøndere fortsatt minnes som Bombesøndagen i 1940,sierSV-politiker Torgeir Strøm til Trønder-Avisa at han vil stoppe NATO-øvelsen«Trident Juncture», som skal gjennomføres i Trøndelag og store deler av Sør-Norge forøvrig til høsten. Ikke så overraskende kanskje, all den tid partiet han representerer er erklært NATO-motstander og vil melde Norge ut av forsvarsalliansen. Det som derimot er svært bekymringsfullt, er at Strøm på denne måten vil sette vår trygghet og sikkerhet på spill.

Ifølge Strøm «trenger verden avspenning og våpennedrustning, fremfor gigantiske militærøvelser og krigsretorikk som øvelsen Trident Juncture representerer». Det er åpenbart at Strøm mangler kunnskaper om forsvarspolitikk. Trident Juncture har ingen ting med krigsretorikk å gjøre. Øvelsen er tvert imot et godt bidrag til å senke den regionale spenningen.

For det første er øvelsen av defensiv karakter. Den handler altså om å forsvare norsk landjord, luftrom og sjø i et alliert rammeverk. Den handler om å signalisere fasthet, og at vi er villige til å forsvare landet vårt. Krigsretorikk er noe helt annet. Fasthet sørger for stabilitet og forutsigbarhet i utenrikspolitikken. Faktisk er det fasthetens motstykke svakhet som er farlig, fordi svakhet skaper et maktvakuum som en aggressiv motpart potensielt kan utnytte. Når vi øver med våre allierte senker vi dermed risikoen for konfrontasjon.

For det andre har øvelsen vært tydelig annonsert både fra norsk hold og fra NATO i flere år. Observatører fra en rekke land er invitert og vil delta, inkludert Russland. Både planleggingen og gjennomføringen av øvelsen er forutsigbar og transparent, og foregår i samarbeid med både lokale myndigheter og allierte land. Med andre ord er absolutt alle relevante parter klar over at øvelsen vil finne sted. Dette virker beroligende.

For det tredje gir Trident Juncture NATOs styrker muligheten til å øve sammen i stor skala.

NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk. NATOs medlemmer er blant Norges aller nærmeste venner, de er landene vi har mest til felles med og som vi deler grunnleggende verdier med: Demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Disse verdiene er ikke noe vi kan ta for gitt, men hele tiden må være beredt til å forsvare.

Vi baserer vår trygghet på at Norge, hvis det virkelig skulle gjelde, har 28 andre NATO-land i ryggen. Det gjør at ingen annen nasjonalstat vil tørre å påtvinge Norge sin vilje med vold. Det er dette som bevarer freden. Derfor vil Høyre prioritere Forsvaret og styrke våre bånd til NATO. Derfor vil vi gjennomføre Trident Juncture i 2018.