Trøndelag kan bli Norges grønneste fylke!

Trøndelag har forutsetningene som trengs for å ta på seg den nasjonale ledertrøya og skape flere grønne arbeidsplasser som bygger ikke bare vår region, men hele Norge for fremtiden, mener Elin Agdestein.

Nå kan næringslivet og forskningsinstitutter gå sammen og få titalls millioner i støtte til grønne arbeidsplasser fra staten. Eksempler på aktuelle områder er sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi, fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien og marin sektor. 

Trøndelag har kunnskapsmiljøer og høyteknologisk kompetanse i verdensklasse, med blant annet stor offshore- og maritim kompetanse med fagmiljøer og verdikjeder som er en spydspiss i bioøkonomien. Derfor har vi et unikt utgangspunkt for å bli landets ledende region på grønn omstilling. 

– Målet med Grønn plattform er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn. Regjeringen har satt av 980 millioner kroner.

Jeg håper lokale bedrifter og forskningsinstitutter griper muligheten til å sikre seg en størst mulig del av denne potten, sier Elin Agdestein.

I første søkerunde fikk 93 prosjekter støtte til forprosjekt. 30% av forprosjektene gikk til bedrifter og kompetansemiljøer i Trøndelag.

Oversikt finnes her.

Selv om ikke Trøndelag er blant fylkene der pandemien har rammet hardest, er det likevel 13 prosent av alle NHOs medlemsbedrifter i Trøndelag som sier det er en reell konkursfare. 11 prosent vurderer oppsigelser. Det viser at vi trenger å få fart på jobbskapingen i vår region, fortsetter Agdestein.

Eksempler på virksomheter i norddelen av Trøndelag som fikk støtte i forrige runde (pilot) er NORWEGIAN PLASTIC RECYCLING AS i Nærøysund og OCEAN-GEOLOOP AS i Verdal. I tillegg fikk WoodWorks! Cluster (Trøndersk skognærings ArenaPro-klynge) inn et prosjekt om utvikling av ny emballasjeteknologi sammen med SINTEF.

Mer om regjeringens Grønne plattform kan du lese her.