Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe søker rådgiver

Vi søker en rådgiver som kan bistå våre fylkestingsgruppen i løpende kommunikasjons- og mediearbeid og bidra i forberedelser til debatter og praktisk bistand i forbindelse med valget.

Høyres fylkestingsgruppe består av 12 representanter.Rådgiverens fremste oppgave er å bistå gruppen i det daglige arbeidet medpraktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.Særdeles viktig blir arbeidet med forberedelse og gjennomføring av valgkampen2019.

Du bør ha god kjennskap til medieutviklingen, værekreativ og idérik, uredd, selvgående og kan jobbe med flere prosjekter samtidig.

Kvalifikasjoner:

  • Inngående kjennskap til Høyres politikk, og god kjennskap tilnorsk politikk og samfunnsliv
  • Evne til å planlegge og gjennomføre en god valgkamp
  • Bistå kommuner der fylkestingsgruppa finner det hensiktsmessig
  • Meget god skriftlig fremstillingsevne
  • Evne til raskt å sette deg inn i nye saksområder ogproblemstillinger
  • Hardu et politisk engasjement og lyst til å jobbe for fylkestingsgruppa håpervi å høre fra deg

Søknad sendes til trondelag@hoyre.no innen 10. januar 2019.

Stillingen er midlertidig og engasjementet varer til 30. september2019. Tiltredelse etter avtale. Lønn etter avtale.