USA og fremtidens forsvars- og sikkerhetspolitikk

Utenriks- og forsvarskomiteen har denne uken vært på komitereise til Washington denne uken for å drøfte tema av felles interesse for våre to land etter valget av Trump som president.

Komiteen har hatt møter på Capitol Hill, i The House of Representatives og Senatet. Her fikk komiteen gleden av å møte senator John Mc Caine, krigshelten og presidentkandidaten som nå er leder i senatets forsvarskomite.

Videre møtte komiteen representanter for State Department (amerikansk UD) og Pentagon (forsvarsdepartementet).

I møtene var det særlig de transatlantiske forbindelser, NATO, våre bilaterale avtaler med USA og Russland som hadde fokus.

-Vil Trump fortsatt vektlegge NATO-forpliktelsene, ha forståelse for EUs betydning for amerikanske interesser, for stabiliteten i Europa og vil Norge måtte bekrefte forpliktelsene gjennom økte forsvarssatsinger fremover?

-Eller vil vi se et USA som setter egeninteresse først på bekostning av det allianse- og verdifellesskapet vi har bygd opp siden andre verdenskrig?

Det er åpenbart at vi skal ta Trump på alvor, men kanskje ikke bokstavelig når han sier at NATO har mistet relevans og at landene i Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet gjennom bl a å oppfylle kravet om å bevilge 2% av BNP til Forsvaret.

Samtidig må Norge vise hvordan vi er relevant for USA, at vi tar vår andel av forpliktelsene i NATO på alvor og at vi bidrar til byrdefordelingen innad i alliansen. Da er vår satsing på nye 52 nye F35 kampfly, 5 nye P8 Poseidon overvåkingsfly, nye U-båter, nye Kystvaktfartøy og nye helikoptre svært viktig.

Vi er NATO i nord, vi tar ansvar for tilstedeværelse, etterretning og overvåkning i nordområdene på vegne av NATO, og det er en rolle Norge tar på største alvor.