Utsetter betaling av skatt og mva

Innbetalingen av utsatte krav utsettes fra 30. juli til 31. oktober. Avdragsperioden forlenges fra 6 til 12 måneder.

Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til innspill fra næringslivet. Flere bedrifter som har det tøft nå, får muligheten til å hente seg inn igjen etter koronakrisen. Det viktigste er at bedriftene får folk tilbake i jobb, så får staten heller vente noe lengre med å få utsatte skatter og avgifter inn på konto, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).

Forslagene vil bli lagt frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021, som skal behandles i Stortinget i løpet av våren.