Uttalelse fra Trøndelag Høyre

Høyre har med interesse fulgt saken om anbudet for bygging av Beitstadsundbrua.

I møte den 24/10/2017 – saksnummer 128/17 ber fylkesrådet i Nord-Trøndelag Statens vegvesen om å gå videre med de tilbudene hvor vi (les: fylket/nasjonen) har forpliktelser gjennom internasjonale avtaler. I saksfremlegget forsøker fylkesrådsleder å gi regjeringen skylden for at en ikke velger det laveste anbudet. Sitat «Det er regjeringen som har ansvaret for at vi har en klar nasjonal politikk på dette området. Det har dagens regjering ikke sørget for» I andre saker krever fylkeskommunen større ansvar og flere oppgaver. Når en her klart demonstrerer at en ikke klarer å følge opp de sakene en har ansvar for blir det en merkelig ansvarsfraskrivelse.

Anbudsåpningen viser at firmaet Sichuan Road && Bridge ligger vel 40 millioner under nest laveste tilbud. Når fylkesrådsleder i sin vurdering blander innkjøpspolitikk, storpolitikk og følelser, da blir det ikke en troverdig vurdering. I saksfremlegget kan en lese at det avviste kinesiske firmaet har gode referanser og resultat på de fleste av prosjektene de har bygd. I forbindelse med bygging av Hålogalandsbrua ved Narvik har sågar Statens vegvesen gitt gode tilbakemeldinger på kvaliteten på stål og arbeider.

I forbindelse med at det kinesiske firmaet fikk kontrakten på 755 millioner tilknyttet Hålogalandsbrua skriver Statens vegvesen følgende på sin hjemmeside: «Det var totalt fem entreprenører som leverte tilbud på stålarbeidet, og etter en omfattende kvalitetskontroll og kontrollregninger av tilbud ble det SRBG som fikk oppdraget.» I Nord-Trøndelag vil ikke politisk ledelse vurdere anbudet og heller ikke gå i dialog med den aktuelle leverandøren. Når resultatet blir en ekstraregning på vel 40 millioner som skal betales av fylkeskommunen og innbyggerne er det en uansvarlig pengebruk og manglende respekt for skattebetalerne.

Fylkesrådet prøver å gjøre dette til en debatt om de kan. Det er, etter Høyres syn, ingen tvil etter lovens bokstav om at de kan avvise kineserne. Det er derimot tvil om de bør gjøre det, og det er bør som er politikkens domene. 40 millioner kroner kunne ha gått til andre samferdselsformål eller belastet bilistene tilsvarende mindre og blitt værende i folks familieøkonomi.

Trøndelag Høyre mener følgende:

  • I forbindelse med at anbudene til Beitstadsundbrua gjennomgås, forventer Høyre at alle de tre leverandørene vurderes. Resultatet av denne gjennomgangen avgjør hvilken leverandør som skal velges.
  • Høyre ønsker å få mest mulig vei for pengene, og er ikke med på å stenge ute leverandører som kan bidra til dette.
  • Høyre beklager at fylkesrådet i Nord-Trøndelag, med AP i spissen, ikke evner å sette dette anbudet inn i et større bilde hvor de handelspolitiske båndene til Kina også vektlegges. Betydningen tilfeldige veivalg fra fylkesrådet i Nord-Trøndelag kan få for norsk næringsliv er betydelige. Dette gjør at saken må behandles særs grundig.


Vedtatt av fylkesstyret i Trøndelag Høyre, 25. oktober 2017