Uttalelse fra Trøndelag Høyre

Basert på spekulasjoner i media vil Trøndelag Høyre uttale følgende:

Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert. Trøndelag Høyre forventer at det i Erna Solbergs utvidede regjering også er medlemmer fra Trøndelag. Trøndelag er en del av landet hvor det foregår stor verdiskaping og forskning. Representasjon fra Trøndelag vil gi en regjering som speiler hele landet og også ivaretar regjeringens distriktsprofil.