Vaksineringsstart i Norge

Så å si alle landets kommuner starter vaksineringen mot Covid 19-viruset denne uken. Det er i tråd med koronavaksinasjonsplanen og en milepæl i bekjempelsen av viruset.

Så å si alle landets kommuner starter vaksineringen mot Covid 19-viruset denne uken. Det er i tråd med koronavaksinasjonsplanen og en milepæl i bekjempelsen av viruset.

De første dosene kom til Norge i romjulen, og utrullingen til kommunene har startet for fullt.
Vi forventer å motta et stort volum av vaksiner i tiden fremover. Gjennom de sju avtalene vi har via EU, får Norge tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger.

Gitt at vaksinene blir godkjent og det ikke blir problemer med produksjonen, vil Norge motta nok vaksinedoser til å kunne vaksinere alle voksne innbyggere som ønsker det innen sommeren.

Det er Folkehelseinstituttet som har ansvar for koronavaksinasjonsprogrammet. De har laget en detaljert prioriteringsrekkefølge og en plan for distribusjon av vaksinene og organisering av vaksinasjon. Planene vurderes fortløpende i takt med utviklingen av smitten.

Når det har tatt noen dager å få ut leveransen som kom til landet i slutten av desember, er det fordi sykehusapotekene landet rundt må forsikre seg om ar kommunene er klare til å ta imot dosene før de sendes ut. Det er en komplisert logistikk fordi vaksinene bare har en holdbarhet på fem dager etter at de er ute av ultrafryser. I tillegg skal det gis to doser med tre ukers mellomrom.

Det er utarbeidet lokale planer for gjennomføringen av koronavaksinasjon i kommunene, sykehusene og i de private helseinstitusjonene. Vaksiner som krever spesielle kjøleforhold har en krevende logistikk og det tar tid å forberede dette og rulle ut selve vaksinasjonen.

Systemet med at kommunene står for vaksineringen, er et robust og godt system. Kommunene vaksinerte 200 000 i uken under pandemien i 2009. Når systemet er i gang, er det veldig effektivt. Spesielt med tanke på den norske geografien.
Det er viktig å ha med seg at de landene som var aller først ute med vaksinering enten benyttet en nødprosedyre for godkjenning eller har et annet regulatorisk regelverk enn Norge og EU. For Norge og EU har det vært svært viktig at legemiddelmyndighetene gjorde en grundig vurdering av effekt, sikkerhet og kvalitet før vaksineringen startet.

I et globalt marked med begrenset tilgang på vaksine er heller ikke god kjøpekraft en garanti for tidlig tilgang. Vi må ikke glemme at Norge er et lite land og marked med våre 5,4 millioner innbyggere. Norge prioriterte på linje med EU å investere i en bred portefølje av ulike vaksinekandidater for å ha en rimelig sikkerhet for at minst én av vaksinekandidatene ville lykkes. Det har vist seg å være en god strategi.

En kvalitetssikret vaksine og et solid vaksinasjonsopplegg er viktig for å gi den nødvendige trygghet og sikre størst mulig oppslutning om vaksinasjonen i befolkningen. Nå som vaksineringen er i gang, får vi håpe det betyr begynnelsen på slutten for pandemien.

Av stortingsrepresentant Elin Agdestein (H), Nord-Trøndelag