Vi innfrir flere løfter i det nye året

Norge går lysere tider i møte.Den økonomiske veksten skyter fart, det skapes flere jobberog siden forrige nyttår er det14.000 færre arbeidsledige hos NAV.Det betyr at flerefamilier kanta fatt på det nyeåret med trygghet og optimisme. ForHøyregiret nytt år muligheten til å innfri flere løfter som vi lovet i fjorårets valgkamp.

Et bærekraftig velferdssamfunn

En av Høyres viktigste oppgaver er å sørge for at det samfunnet vi overlater til våre barn og barnebarn, er i minst like god stand som det samfunnet vi overtok fra våre foreldre. Da må vi lage et bærekraftig velferdssamfunn. Det forutsetter at vi skaper flere lønnsomme jobber i privat sektor.

Det er gründere, forskere og dyktige mennesker i dagens bedrifter som må skape ideene og mulighetene som kan gi trygge jobber for flere. Høyre i regjering bidrar med å byggegode skoler med kompetente og engasjerte lærere, som gir barna våre det beste utgangspunktet for å mestre livet. Elevene lærer mer av å være på skolen, blant annet fordi flere tusen lærere får faglig påfyll hvert år. Vi sørger også for etskattesystem som fremmer investeringer i norske arbeidsplasser og mindre byråkrati.

Et trygt velferdssamfunn strekker også ut en hånd til dem som trenger det mest. Antallet pasienter i helsekø og ventetidene har blitt redusert drastisk. De som trenger det, får bedre hjelp med pakkeforløp for kreft, en storstilt satsing på rusfeltet og et løft for mennesker som sliter med psykiske lidelser. Fremover skal vi sikre flere helsesøstre og et godt psykologtilbud i alle kommuner.

Det grønne skiftet gir muligheter

Samtidig som vi skal skape flere jobber, må også omstillingen til et fornybart og grønnere samfunn skyte fart. Målet er å skape flere grønne arbeidsplasser over hele landet. Vi styrker klimateknologifondet som blant annet gir oss hurtigladenett for el-biler og verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy hos Hydro. I tillegg sikrer vi at staten dekker 50 prosent av de store kollektivprosjektene rundt storbyene.Samtidig som vi bygger kollektiv skal vi gjennomføre tidenes samferdselsløft. De neste årene skal vi bruke over 1000 milliarder kroner på vei og bane slik at flere kan komme seg raskere og tryggere hjem.

Vi leverer på det vi lovet. Vi legger til rette for trygge jobber, vi styrker kunnskapen i skolen og vi sikrer den grønne omstillingen av Norge. I året som kommer skal vi innfri enda flere løfter.