Vi ønsker dine innspill – Høyres ordførerkandidat i Trondheim

I 2019 går Høyre til valg på et politisk skifte i Trondheim. Nominasjonskomiteen har begynt sitt arbeid under ledelse av Yngve Brox. Nå ønsker vi forslag til hvem du synes skal blir partiets ordførerkandidat.

Du kan komme med forslag til så mange navn du ønsker og det er også mulig å legge ved en begrunnelse. Alle innspill vil behandles anonymt overfor komiteen. Du må allikevel oppgi navn og epostadresse slik at sekretariatet kan kontrollere medlemskapet ditt.

Klikk her for å komme med dine forslag


Høyres ordførerkandidat i Trondheim vil bli valgt i eget nominasjonsmøte 20. juni. Resten av listen blir valgt i nominasjonsmøte 3. november. Du vil få anledning til å komme med forslag til øvrige navn på listen senere i prosessen.

For mer informasjon om nominasjonsprosessen, se utsendt tidsplan, vedtatt av nominasjonskomiteen.

Frist for å komme med innspill er satt til 24. april 2018.