Vi søker fylkessekretær/daglig leder

Trøndelag Høyre søker ny fylkessekretær. Vi er på utkikk etter en samfunnsengasjert person, full av arbeidslyst og med en sterk motivasjon for å styrke partiet i fylkespolitikken og i kommuner over hele Trøndelag. Hos oss får du et unikt innblikk i styring og politikkutvikling i et av Norges største partier.

Med deg på laget får du engasjerte folke- og tillitsvalgte i hele fylket og på alle nivå, sammen med gode fagressurser i Høyres Hovedorganisasjon og Høyres stortingsgruppe. Du vil komme i nær kontakt med representanter for trøndersk organisasjons- og næringsliv, partiets kommuneforeninger og innbyggere fra nord til sør.
I denne rollen vil du gis anledning til å øve stor grad av påvirkning på en åpen og lærevillig organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det daglige arbeidet i administrasjonen, herunder personaloppfølging og økonomistyring
 • I tett samarbeid med arbeidsutvalget, utarbeide strategi for organisasjonsutvikling og valgkamp
 • Være en pådriver for og tilrettelegger av lokalt, politisk arbeid i Trøndelags 38 kommuner.
 • Sikre god samhandling og informasjon mellom lokale/regionale folkevalgte og Stortinget
 • Fortsette arbeidet med å utvikle kontakt og samhandling blant lokalforeningene på tvers av kommuner og regioner
 • Organisering av media- og kommunikasjonsarbeid
 • Utvikle og gjennomføre opplæringsstrategi for partiets folke- og tillitsvalgte

Kvalifikasjoner

 • Kjennskap til Høyres politiske løsninger og ideologi
 • Ledererfaring fra virksomhet eller organisasjon/forening
 • Erfaring med økonomistyring
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God digital kompetanse, med interesse for nye løsninger og verktøy, blant annet innen kommunikasjon og samhandling
 • Nettverk innen nærings- og samfunnsliv i Trøndelag er en fordel

Personlige egenskaper

Som fylkessekretær må du la deg motivere av å skape resultater sammen med og på vegne av andre. Du må være strukturert, nøyaktig og etterrettelig, med evne til å skape gode relasjoner og tillit til dine omgivelser. Vi leter etter en person som kan motivere og skape begeistring, samtidig som man håndterer spennet mellom å jobbe strategisk og overordnet med operativitet og gjennomføringskraft.

For å trives som fylkessekretær i Trøndelag Høyre bør du være omgjengelig og sette pris på å møte ulike mennesker. Du vil få en meget selvstendig arbeidshverdag.

For å bli vurdert må søkere ha førerkort klasse B og disponere egen bil. Arbeidssted er i Trondheim, men både reisevirksomhet og forskjøvet arbeidstid må påregnes.

Vi tilbyr

 • En sentral rolle i et av Norges største partier, med mulighet til å øve påvirkning og skape utvikling i en organisasjon drevet av engasjement og dugnadsånd
 • Muligheten til å bygge et spennende nettverk innen en rekke samfunnsområder
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, herunder en svært god pensjonsordning

For mer informasjon om stillingen, kontakt leder i Trøndelag Høyre, Christian Ingebrigtsen tlf 47462547 eller 1. nestleder Frode Revhaug tlf 48022000. Kortfattet søknad med CV sendes cingebri@gmail.com innen 9. januar 2023. Tiltredelse i stillingen må skje før sommeren 2023.

Om arbeidsgiver:

Trøndelag Høyre er Høyres partiorganisasjon i Trøndelag fylke. Fylkespartiet består av selvstendige kommuneforeninger over hele Trøndelag og ledes av et årsmøtevalgt arbeidsutvalg. Fylkessekretæren er Trøndelag Høyres politisk-administrativ ressurs. Trøndelag Høyre har ansvaret for å drive organisasjonsutvikling, tilrettelegge for politisk utviklingsarbeid, rekruttering og nominasjon av partiets kandidater og å støtte folkevalgte på kommunalt, fylkeskommunalt og sentralt nivå.

Trøndelag Høyres kontor er plassert i Trondheim, men har hele trøndelagsfylket som arbeidsområde. Som fylkessekretær vil man lede partisekretariatet i den daglige driften og være kontaktpunkt opp mot Høyres Hovedorganisasjon, fylkestingsgruppen, medlemmer og tillits-/folkevalgte.